YEŞİL MUTABAKAT (GREEN DEAL) 2021

Yeşil Mutabakat, 30 Eylül 2021 tarihinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesi altında, TUCSA (Türk Yapısal Çelik Derneği) ve TÇÜD (Türkiye Çelik Üreticileri Derneği) tarafından, METAL EXPO'nun ev sahipliğinde organize edilmiştir.

ÇALIŞTAY'IN AMACI
Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) (Green Deal) ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının (SKDM) (CBAM) ülkemize ve insanlığa sağladığı yararlar, belirsizlikler, sorunlar ve 2030 Çelik Stratejisi açısından öneriler ile sanayinin, kamunun, üniversitelerin odaklanmasına gerek duyulan konuların tartışılması ve önerilerin belirlenmesi.

ÇALIŞTAY MODERATÖRÜ: H. Yener Gür’eş

MASA 1: Entegre Tesisler için - Çelik Üretiminde Sera Gazını Arttıran Nedenler ve Sera Gazı Salımını %55 Azaltma Hedefine Ulaşma Yolları.
MODERATÖR: Tayfun Kocabaş 

MASA 2: Elektrik Ocaklı (EAO ve İO) Tesisler için - Çelik Üretiminde Sera Gazını Arttıran Nedenler ve Sera Gazı Salımını %55 Azaltma Hedefine Ulaşma Yolları.
MODERATÖR: Uğur Dalbeler 

MASA 3: Haddehaneler için - Çelik Üretiminde Sera Gazını Arttıran Nedenler ve Sera Gazı Salımını %55 Azaltma Hedefine Ulaşma Yolları.
MODERATÖR: İzzet Ulu 

MASA 4: Kullanım Ömrü, Geri Dönüşüm ve Tekrar Kullanımın Sera Gazı Salımını %55 Azaltma Hedefine Ulaşmaya Katkıları.
MODERATÖR: Dr. Özgür Köylüoğlu 

MASA 5: Yapı Tasarımında Dijitalleşmenin AYM - SKDM Süreçlerine Etkileri.
MODERATÖR: Ahmet Topbaş 

MASA 6: Çelik Kullanımında Sera Gazı Salımını Azaltmak için Yapım (imalat ve saha montajı) Süreçleri Önlemleri.
MODERATÖR: Dr. Kağan Yemez 

MASA 7: Yapı Yapım Tekniklerinin AYM - SKDM Süreçlerine Etkileri ve Öneriler.
MODERATÖR: Galip Topönder 

MASA 8: Yassı Haddeleme ve Galvaniz Tesisleri.
MODERATÖR: Güvenç Temizel 

Metal Expo

ONLINE DAVETİYE

Yukarı